New Coordinates for Creative Hybrid Space Experiences

Zapraszamy do udziału w sympozjum “New Coordinates for Creative Hybrid Space Experiences”, które PTE współorganizuje w ramach konsorcjum projektu “Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment” (CAPHE) finansowanego z programu HORIZON-MSCA-2021-SE-01. Sympozjum odbędzie się w Nairobi w dniach 16-17 lutego 2023 r., w formie spotkania na żywo dla członków zespołów CAPHE…

Więcej

XVIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Building Interior

Zarząd Polskiego Towarzystwa Estetycznego zaprasza na XVIII Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w piątek, 23 grudnia, o godz. 15.00, w pokoju nr 87, Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52. W przypadku braku quorum, Walne Zgromadzenie, w drugim terminie, odbędzie się w tym samym miejscu, o godz. 15.30. Przedmiotem obrad będzie…

Więcej