Sztuka i kultura w czasach zagrożenia – CFP

Tytuł czasopisma "Art Inquiry" i jego numer 26/2024

Redakcja rocznika „Art Inquiry” zaprasza do składania tekstów do numeru tematycznego “Sztuka i kultura w czasach zagrożenia”, który będzie poświęcony próbie “zgłębienia roli sztuki i kultury w radzeniu sobie z tragicznymi wyzwaniami, przed którymi stanął człowiek zarówno w czasach minionych (np. ikonoklazm, wojny religijne, podboje kolonialne, zagłada Żydów podczas II…

Więcej

“Merging Philosophical Traditions for a New Way to Research Music: On the Ekphrastic Description of Musical Experience”

Merging Philosophical Traditions for a New Way to Research Music: On the Ekphrastic Description of Musical Experience

“Merging Philosophical Traditions for a New Way to Research Music: On the Ekphrastic Description of Musical Experience” by Andrzej Krawiec

Więcej